Regulamin


Właścicielem i podmiotem prowadzącym sklep internetowy, działający pod adresem www.eneos-sklep.pl jest JP Oils Sp. z o.o. wpisana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000463932, nr NIP 5223006686, nr REGON 146701382, z siedzibą w Warszawie przy ul. Traktorzystów 28D.

Przyjęcie i realizacja zamówienia
 1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet, telefonicznie oraz za pomocą poczty email. Wykaz towarów dostępnych w sklepie jest umieszczony na stronie www.eneos-sklep.pl
 2. Ceny wszystkich towarów prezentowanych w sklepie są cenami brutto, wyrażonymi w złotych polskich. Ceny nie obejmują kosztów dostawy.
 3. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym www.eneos-sklep.pl jest jednocześnie akceptacją zasad sprzedaży wynikających z regulaminu oraz zobowiązuje obie strony transakcji do ich przestrzegania.
 4. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją obowiązku zapłaty.
 5. Wszystkie produkty i towary dostępne w sklepie są fabrycznie nowe i wolne od wad prawnych i fizycznych.
 6. Składając zamówienie klient dokonuje wyboru zamawianych towarów, sposobu dostawy, adresu dostawy oraz adresu jaki ma zostać umieszczony na dokumencie sprzedaży, a także formy płatności za dane zamówienie.
 7. Po złożeniu zamówienia klient otrzymuje za pomocą poczty email informację potwierdzenie złożonego zamówienia.
 8. Zamówienie nie zostanie przyjęte do realizacji jeśli w formularzu zamówienia będą znajdowały się niepełne lub niekompletne dane. Zamówienie takie będą również anulowane w momencie stwierdzenia uchybień, o których jest mowa w poprzednim zdaniu.
 9. Zamówienie zostanie przekazane do realizacji pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawcy. W momencie kiedy towar nie jest dostępny klient otrzymuje informację zwrotną o stanie realizacji zamówienia i na jej podstawie podejmuje decyzję o sposobie realizacji, jak również klient ma prawo całkowicie zrezygnować z zamówienia.
 10. W przypadku rezygnacji przez klienta z realizacji zamówienia, które jest spowodowane brakiem towaru lub części towaru z zamówienia Klient, który dokonał przedpłaty lub płatności kartą otrzyma zwrot należności za dane zamówienie w ciągu 7 dni od daty anulowania zamówienia.
 11. Ilość towaru przeznaczonego do promocji lub wyprzedaży jest ograniczona, więc realizacja zamówień następuje według kolejności wpłynięcia zamówienia. O braku możliwości realizacji zamówienia po wyczerpaniu zapasu magazynowego klient zostanie powiadomiony za pomocą poczty email lub telefonicznie przez pracownika sklepu www.eneos-sklep.pl.
 12. Do każdego zamówienia złożonego w sklepie internetowym jest wystawiana faktura VAT lub paragon. Akceptując regulamin, klient wyraża zgodę na wystawienie faktury bez podpisu.
 13. Klient otrzymuje potwierdzenie zawarcia umowy, w formie mailowej.
Możliwość dokonania zmiany w zamówieniu
 1. Zmiany w zamówieniu klient może dokonać do momentu jego realizacji, czyli do momentu przekazania zamówienia do wysyłki. Po tym momencie jakiekolwiek zmiany w zamówieniu nie będą możliwe do wprowadzenia, pozostaje jedynie możliwość anulowania całości zamówienia i złożenia go ponownie z poprawnymi danymi.
 2. Wprowadzenie powyższych zmian jest możliwe po uprzednim kontakcie za pomocą poczty email [email protected] Zmiany będą wprowadzane jedynie po zweryfikowaniu Klienta jako właściciela konta.
Formy płatności

Składając zamówienie Klient może wybrać dokonać wyboru sposobu dostawy oraz formy płatności, zgodnie ze wskazaniami dokonanymi w formularzu zamówienia.
Akceptujemy następujące formy płatności:
 • płatność za pobraniem (gotówką przy odbiorze towaru dla zamówień, których wartość brutto nie przekroczyła 10 000 PLN;
 • płatność kartą kredytową przez Internet - zamówienia opłacone kartą kredytową są realizowane jedynie pod warunkiem uzyskania pozytywnej autoryzacji od operatora płatności elektronicznych oraz banku Klienta;
 • płatność za pomocą szybkich przelewów internetowych – zamówienie opłacone w ten sposób jedynie pod warunkiem uzyskania pozytywnej autoryzacji od operatora płatności elektronicznych oraz banku Klienta;
 • płatność przelewem na rachunek bankowy (zamówienie realizowane będzie po wpływie środków na rachunek bankowy Sprzedawcy).
Dane do przelewu:
Sklep Internetowy eneos-sklep.pl
ul. Traktorzystów 28D
02-495 Warszawa

Alior Bank S.A.
68 2490 0005 0000 4530 6021 8010
tytułem: [numer zamówienia]

Podane na stronie sklepu internetowego ceny są wiążące w momencie składania zamówienia.

Reklamacje
 1. Wszystkie towary oferowane w naszym sklepie są nowe, pochodzą z legalnego źródła.
 2. Wszystkie produkty są wolne od wad fizycznych i prawnych.
 3. Jeżeli klient po zakupie towaru znajdzie w nim wady fabryczne może skorzystać z możliwości złożenia reklamacji lub skorzystać z uprawnień gwarancyjnych.
 4. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni i w tym terminie po uznaniu reklamacji następuje wymiana towaru lub zwrot płatności na rachunek bankowy Klienta. W przypadku uznania reklamacji zostaną również zwrócone Klientowi koszty zwrotu towaru w wysokości nie wyższej niż koszty poniesione przez Klienta. W przypadku uznanej reklamacji Sprzedawca ponosi koszty ponownego nadania towaru do Klienta.
 5. Reklamacje należy składać pisemnie na adres:
Sklep Internetowy eneos-sklep.pl
ul. Traktorzystów 28D
02-495 Warszawa
lub mailowo na adres:
[email protected]
Odstąpienie od umowy i zwrot towaru
 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) klientowi przysługuje prawo zwrotu zakupionego towaru w terminie 14 dni od daty otrzymania przesyłki.
 2. Dla zachowania terminu wystarczające jest wysłanie na piśmie oświadczenia o odstąpieniu przed upływem wyżej wskazanego terminu.
Wzór odstąpienia od umowy

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

JP Oils Sp. z o. o.
ul. Traktorzystów 28D
02-495 Warszawa
[email protected]

Ja ...............................................................niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ...........................................................................................................,
numer zamówienia............................................................................................
Data zawarcia umowy to.................................................,
data odbioru ..........................................................................................
Imię i nazwisko.................................................................... Adres...................................................................................
Data.....................................................................................

 1. W efekcie odstąpienia umowę uważa się za niezawartą, a strony zwracają sobie spełnione świadczenia.
 2. Konsument ponosi bezpośrednie koszty odesłania rzeczy. Wysokość kosztów zależy od taryfy operatora pocztowego.
 3. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez przedsiębiorcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 4. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku:

  a. w którym przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  b. w którym przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 5. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 6. Zwrot uiszczonych płatności nastąpi w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, Jednakże jeżeli Sklep nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Zwrot następuje w takiej samej formie w jakiej nastąpiła płatność.
Czas realizacji zamówienia
 1. Czas realizacji zamówienia zależy od wybranej formy płatności

  • w przypadku zamówień realizowanych za pobraniem to maksymalnie 48 godzin;
  • zamówienia z formą płatności karta kredytowa oraz przelew internetowy – po uzyskaniu przez płatność autoryzacji potwierdzonej przez operatora, czyli płatności.pl - wysyłka towaru następuje w ciągu 24 godzin;
  • zamówienia z formą płatności przelew - po zaksięgowaniu wpłaty na koncie - wysyłka towaru następuje w ciągu 24 godzin.
 2. Czas dostarczenia przesyłki jest również zależny od wyboru formy dostarczenia towaru:
 • przesyłki kurierskie – 1 - 2 dni robocze;
 • odbiór osobisty - w momencie potwierdzenia przez sklep do odbioru natychmiast w godzinach pracy wybranego przez Państwa podczas składania zamówienia punktu odbioru, od poniedziałku do piątku. Poniżej znajduje się kontakt do naszego sklepu na terenie Warszawy:
02-495 Warszawa - Ursus ul. Traktorzystów 28D
tel +22 478 28 16
Godziny otwarcia: poniedziałek-piątek 8-16
Akceptowane formy płatności: gotówka
Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienia w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przy składaniu zamówienia przez klienta.

Koszty dostawy:
 • płatność za pobraniem - przesyłka kurierska DPD - 14,40 zł
 • płatność kartą kredytową przez Internet, płatność za pomocą szybkich przelewów internetowych, oraz płatność przelewem na rachunek bankowy - przesyłka kurierska DPD - 12,40 zł
Przy zamówieniach powyżej 300 zł dostawa gratis, bez względu na formę płatności.

Dane osobowe
 1. Klient składając zamówienie w sklepie [email protected] wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych w bazie klientów oraz na ich przetwarzanie do celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych oraz zgoda na ich przetwarzanie jest niezbędne do realizacji zamówienia. Klient podając nieprawdziwe dane osobowe ponosi za to odpowiedzialność.
 2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim.
 3. Administratorem danych osobowych sklepu internetowego jest Sprzedawca. W każdym momencie Klientowi przysługuje prawo dostępu oraz poprawiania swoich danych osobowych.
Rejestracja
 1. Klient może dokonać rejestracji swoich danych w systemie sklepu [email protected]
 2. Klientami Sklepu mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, ale posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
 3. W celu dokonania Rejestracji Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny i podać następujące dane:
 • imię i nazwisko lub nazwę firmy
 • dokładny adres;
 • numer telefonu kontaktowego
 • adres e-mail,
 • również wybiera nazwę – login, pod którą chce występować w systemie sklepu oraz hasło dostępu do systemu.
Informacja o plikach cookies

Cookies (z ang. ciasteczka) to niewielkie pliki tekstowe, które są zapisywane i przechowywane na urządzeniach, z których Klient korzysta do przeglądania stron internetowych Sklepu.

Cookies umożliwiają:
 1. Dostosowanie i optymalizację strony Sklepu do potrzeb jego użytkowników,
 2. Tworzenie statystyk oglądalności podstron serwisu,
 3. Personalizacji przekazów marketingowych,
 4. Zapewnienie bezpieczeństwa i niezawodności działania Sklepu
Zgodnie z nowym prawem telekomunikacyjnym, które obowiązuje od 21 stycznia 2013 roku, każdy klient sklepu internetowego powinien być poinformowany o tym, że sklep wykorzystuje pliki cookies.

W naszym sklepie stosowane są dwa rodzaje plików cookies– „sesyjne” oraz „stałe”.
Pliki cookies "sesyjne" są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Pliki cookies „stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.
Użytkownik może samodzielnie i w każdym momencie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies określając warunki ich przechowywania oraz dostępu w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Szczegółowe informacje o możliwościach i zmianie sposobu obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Postanowienia końcowe:
 1. Informacje o towarach zamieszczone na stronie Sklepu nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego. Przedstawione informacje są jedynie zaproszeniem do rozpoczęcia rokowań (zgodnie z art. 71 kodeksu cywilnego.). Zastrzegamy sobie prawo do niezrealizowania zamówień z ważnych powodów.
 2. Wszelkie informacje na temat produktów pochodzą z materiałów publikowanych i zatwierdzanych przez producentów. Wygląd rzeczywisty produktów może nieco odbiegać od przedstawionego na stronie internetowej np. z powodu różnych ustawień i jakości monitora używanego przez klienta.
 3. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym oznacza akceptacje zasad sprzedaży wynikających z powyższego regulaminu przez Klienta oraz zobowiązuje go do przestrzegania zasad w nim zawartych.
 4. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z Umowy Sprzedaży jest sąd właściwy zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.