Polityka prywatności


Polityka prywatności stanowi część regulaminu, który określa sposób zakupów w sklepie internetowym eneos-sklep.pl. Zaakceptowanie regulaminu powoduje również akceptację Polityki Prywatności.
Polityka Prywatności określa sposób ochrony danych osobowych Klientów i zasady ich przetwarzania.
 1. Administratorem danych podawanych przez Klienta w formularzu rejestracyjnym oraz w formularzu Zamówienia, jest zgodnie z Regulaminem JP Oils Sp. z o.o.., mająca swoją siedzibę w Warszawie, przy ulicy Traktorzystów 28D wpisana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000463932, nr NIP 5223006686, nr REGON 146701382.

 2. Dane, które pozostawia Klient będą przetwarzane w celu wykonania Umowy kupna sprzedaży zawieranej pomiędzy Klientem a Administratorem w ramach prowadzenia działalności Sklepu pod adresem http://eneos-sklep.pl.

 3. W celu odpowiedniego wykonania umowy sklep będzie kontaktował się z Klientem, prowadził księgowość oraz weryfikował poprawność i prawdziwość danych podanych przez Klientów w procesie rejestracji.
  Jeśli Klient wyrazi zgodę dane będą również przetwarzane w celach marketingowych i reklamowych.

 4. Podstawą do przetwarzania danych jest wyrażenie zgody przez Klienta, poprzez zaznaczenie odpowiednich pól w formularzu rejestracyjnym, wypełnionym podczas procesu rejestracji. Dane przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.

 5. W odniesieniu do poszczególnych celów przetwarzania danych osobowych Dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez Klienta, poprzez wybranie odpowiednich przycisków na formularzu rejestracyjnym wypełnianym podczas procesu Rejestracji oraz w odniesieniu do ewidencji zrealizowanych Zamówień na podstawie ustawowego obowiązku nałożonego na Administratora. Dane przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.

 6. Dane podawane są dobrowolnie przez Klienta, z tym, że niepodanie określonych w regulaminie danych uniemożliwia pełną rejestrację, natomiast niepodanie danych w procesie składania zamówienia uniemożliwia jego realizację.
  Brak zgody na przetwarzanie danych do celów marketingowych oraz reklamowych nie wpływa na możliwość rejestracji oraz na możliwość realizacji złożonych zamówień.

 7. Klient ma prawo wglądu i dostępu do treści danych , a także ma możliwość aktualizacji i poprawiania danych za pośrednictwem Administratora.
  Administrator umożliwia również usunięcie danych Klienta w przypadku odstąpienia od umowy, a także po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu, o ile to jest zgodne z przepisami prawa.
  Administrator może odmówić usunięcia danych, jeżeli klient naruszył Regulamin bądź przepisy prawa, a także w momencie kiedy Klient nie uregulował wszystkich należności wobec Administratora, a zachowanie Danych jest niezbędne do wyjaśnienia okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.

 8. Dane pozostawione przez Klienta są chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami, poprzez m.in. tworzenie kopii bezpieczeństwa, firewall, szyfrowanie SSL dla usług pocztowych.

 9. Do przetwarzania danych są dopuszczone wyłącznie osoby posiadające upoważnienie nadane przez administratora.

 10. Administrator prowadzi ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych.

 11. Dane pozostawione przez Klientów mogą być udostępniane uprawnionym do ich otrzymywania podmiotom na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

 12. Administrator stosuje pliki „Cookies”. Informacje zbierane na ich podstawie umożliwiają dostosowanie usługi i treści do indywidualnych preferencji i potrzeb Klienta, jak również umożliwiają opracowanie statystyk dotyczących korzystania przez Klientów ze sklepu. Wyłączenie w przeglądarce internetowej zapisywania plików „Cookies”  może spowodować utrudnienia lub pewne ograniczenia w korzystaniu ze sklepu internetowego.

 13. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie oraz w Polityce Prywatności.

 14. Klienta lub inne osoby wykorzystujące w jakikolwiek sposób sklep internetowy obowiązują zapisy zawarte w niniejszej Polityce Prywatności.